Büyük çoğunluğumuzun hayatlarımızı sürdürdüğümüz ve içerisinde huzur aradığımız mekânlardır Siteler / Binalar.

Modern dünyanın yoğun temposundan kaçıp nefes aldığımız, iş hayatımızdan fırsat bulup dinlendiğimiz yerlerdir. Bu nedenle, bu yerleşkelerde sorunların çıkmaması huzur için aranan ilk koşuldur. Sonrasında ise yaşam seviyemizin standardını düşürmeden mümkün olduğunca yükseltilmesi aranan ikinci koşuldur. Daha sonra ise birlikte yaşamanın getirdiği ilişkilerde bir düzen sağlanması ve bu düzenin korunması çok önem arz eder.

Bu işlerin ve işlemlerin bir sistem içerisinde yürütülmesi, Sitedeki/Binadaki tüm bağımsız bölüm sahiplerinin ortak kararlarıyla yerine getirilir. Düzenin sağlanması ve korunması için bir kontrol mekanizması kurulmuştur: Yönetim.

Bu kontrol mekanizmasını sağlamak ve sürdürmek için de bir kişi seçilir: Yönetici.  Bu kişiye tüm bu işleri yapması için yetkiler verilir.

Yönetici, site ya da bina için gerekli ihtiyaçları belirleyip buna göre planlamasını yapar. Bunu genel kurul toplantıları düzenleyerek tüm bağımsız bölüm sahiplerine raporlar halinde sunar. Toplantılarda alacağı onay doğrultusunda Site/Bina sakinlerinden para toplar, yapılacak işler için fiyatlar alır, yapılması gereken ekstra işleri organize eder ve tüm bunlar için gerekli tutanakların, evrakların hazırlanmasını ve saklanmasını sağlar.

İşin bu kısmında, normalde tüm daire sahipleri bu çalışmaları yapmak için sırayla görev alır ancak yapılan iş çoğunlukla verilen emeğin karşılığı olmaz ve yönetici çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu nedenle binalarda ya da sitelerde yöneticilik işini kimse üstlenmek istemez.

İşte bu noktada, bu işleri kendilerine meslek edinmiş kişi ve kurumlara ihtiyaç duyulur. Compass Yönetim olarak bizim de görevimiz bu noktada başlıyor.

Sizlerin komşuluk ilişkilerinizi sarsmadan hukuksal çerçevede yaşadığınız ortamların düzenini sağlıyoruz.

Çalışmalarımızı 7/24 sizlerin denetimi altına alıyoruz ve tamamen şeffaf bir şekilde sizler için çalışıyoruz.